تبلیغات
.: www.dezfulpic.com - شهرخُمون دزفیل(شهرما دزفول) :. - دزفول ، پایتخت مقاومت وپایداری ایران
.: www.dezfulpic.com - شهرخُمون دزفیل(شهرما دزفول) :.
اینجا دزفول است...

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 4 خرداد 1389

دزفولپایتخت مقاومت ایران
دزفول –  نشریه دژپل
حماسه مردم خوزستان درطول هشت سال دفاع مقدس درجنگی نابرابركه دریك سو لشكر اسلام ودرسوی دیگر ،جبهه متحد دشمنان ایران اسلامی باسر سپردگی صدام كه رؤیای فتح خوزستان ودستیابی  به دروازه طلایی ایران راداشت ، هرگز از اذهان جهانیان فراموش نخواهدشد ودفاع جانانه وپایداری ورشادت جوانان ایران اسلامی درمرزها نمادی از شهامت مردمان این دیار بود كه درتاریخ ماندگار شد ایثار وپایداری خانواده هاوسایراقشار درپشت جبهه بعنوان جبهه دوم جنگ نقش ارزنده ای درتقویت خط مقدم بعنوان خط پشتیبان داشت وهریك از حماسه های ماندگار مردمان این دیار در جای جای خوزستان حماسه های جاودانگی وسلحشور این مردمان است واین خود ضربه ای مهلك برجبهه دشمن بود كه هرگاه ناتوان از مواجه باشیرمندان جبهه ها میشد ناجوانمردانه مناطق مسكونی را آماج حملات ددمنشانه بمباران وموشك باران خود می نمود تابتواند اززیر فشار افكار عمومی جهان ومتحدانش درجنگ خود را رها سازد واین جنگ نابرابر وارد عرصه ناجوانمردی نیز می شد وبارها شاهد حملات موشكی رژیم بعثی عراق درنقاط مختلف كشور بودیم. شهرستان دزفول به دلیل درتیررس بودن توپخانه دشمن ونیز حملات هوایی وموشكی فراوان دشمن به شهر موشك ها و به قول عراقی ها به  بلدالصیراریخ مشهور گشت ونتیجه آن حملات وحشیانه دشمن ،‌شهادت اطفال  ،‌نوجوانان ،‌جوان و افرادكهنسال بی دفاع  بود که تنها جرم آنها مقاومت وایثار بود...

دزفولپایتخت مقاومت ایران
دزفول –  نشریه دژپل
حماسه مردم خوزستان درطول هشت سال دفاع مقدس درجنگی نابرابركه دریك سو لشكر اسلام ودرسوی دیگر ،جبهه متحد دشمنان ایران اسلامی باسر سپردگی صدام كه رؤیای فتح خوزستان ودستیابی  به دروازه طلایی ایران راداشت ، هرگز از اذهان جهانیان فراموش نخواهدشد ودفاع جانانه وپایداری ورشادت جوانان ایران اسلامی درمرزها نمادی از شهامت مردمان این دیار بود كه درتاریخ ماندگار شد ایثار وپایداری خانواده هاوسایراقشار درپشت جبهه بعنوان جبهه دوم جنگ نقش ارزنده ای درتقویت خط مقدم بعنوان خط پشتیبان داشت وهریك از حماسه های ماندگار مردمان این دیار در جای جای خوزستان حماسه های جاودانگی وسلحشور این مردمان است واین خود ضربه ای مهلك برجبهه دشمن بود كه هرگاه ناتوان از مواجه باشیرمندان جبهه ها میشد ناجوانمردانه مناطق مسكونی را آماج حملات ددمنشانه بمباران وموشك باران خود می نمود تابتواند اززیر فشار افكار عمومی جهان ومتحدانش درجنگ خود را رها سازد واین جنگ نابرابر وارد عرصه ناجوانمردی نیز می شد وبارها شاهد حملات موشكی رژیم بعثی عراق درنقاط مختلف كشور بودیم. شهرستان دزفول به دلیل درتیررس بودن توپخانه دشمن ونیز حملات هوایی وموشكی فراوان دشمن به شهر موشك ها و به قول عراقی ها به  بلدالصیراریخ مشهور گشت ونتیجه آن حملات وحشیانه دشمن ،‌شهادت اطفال  ،‌نوجوانان ،‌جوان و افرادكهنسال بی دفاع  بود که تنها جرم آنها مقاومت وایثار بود.هنوز یادآوری صحنه های رقت بار جان باختن فرزندان درآغوش مادران ومتلاشی شدن اجساد  شهر وندان و شنیدن  ضجه های فرزندان یتیم شده از جوربعثیان در ذهن شهروندان دزفولی دردآور است ، ‌ایثار جان ومال برای دفاع از اسلام وكشور اسلامی ما نمونه های پایداری این مردمان است كه درتاریخ ماندگار است واگر هزاران مقاله ونوشته ویاساعت ها دراین خصوص بگوئیم وبنویسیم همانند یك لحظه بودن درآن شرایط باآن حال وهوانیست. اما این مردمان مقاومت كردند دشمن سعی داشت عقبه جبهه ها را  كه دزفول یكی از سنگرهای مقاومت وپشتیبانی آنها بود را از سكنه خالی كند اما دفاع جوانان ومقاومت مردم علی رغم اینكه می دانستند هرلحظه ممكن است موردحمله بمباران وحملات موشكی واقع می شوند ، فراز دیگری ازدرس ایثار دراین شهر بود. مردم از جان ومال خودبرای دفاع ازارزشهای اسلامی گذشتند وعاشقانه نغمه سربازی برای این دیار را سرودند. نغمه های جاودانگی ایثارو عبودیت در دزفول  معنای واقعی گرفت ورنگ خدایی یافت وعلی رغم تهدید دشمن مبنی بر حملات مجدد ، ویرانه ها را  می ساختند  وبرآن استوار می ایستادند وندای رهبررا لبیك می گفتند كه این باعث شكست دشمن شد. وازاین رهگذر دزفول درچهارم خرداد سال 1366 شهرنمونه ایثار ومقاومت وپایداری در دفاع مقدس ازسوی دولت وقت معرفی شد ولوح زرین شهرنمونه به این شهر اهداشد. اگر چه دزفول ومردمانش درآن لحظه های سخت ودشوار جنگ هدف مقدس خود، كه همانا دفاع ازسرزمین آباءواجدادی وآرمان های اسلامی بود  را دنبال می كردند  وتوقعی برای معرفی شدن به عنوان شهرنمونه نداشتند اما این اقدام مسئولان شاید گوشه چشمی به این شهر بود كه این شهر پس ازآن بتوانند باآغاز دوران سازندگی بعدازجنگ بارفع محرومیت های قبل از انقلاب ومشكلات موجود به جایگاهی درشان مردمانش برسد. واینك درآستانه چهارم خرداد سال 1389 در دزفول هستیم وهنوز باگذشت این همه سال ازاین رخداد تاریخی شهرنمونه دزفول ، آیادرحوزه های دیگر متناسب بارشادت ها وایثار مردمان مؤمن ومتعهد نمونه شده است ؟ آیا بستر های لازم برای توسعه پایدار ورفع تنگناهای موجود درمسیر تعالی این شهرستان محقق شده است؟ وآیا كسانی كه همیشه این فداكاری وایثار مردم خوزستان رایادآوری میكنند ومسئولیت دارند وازفرزندان این دیارند برای ارتقای جایگاه وظرفیت های دیار خودتلاش نموده اند؟ به هرحال مردم ولایتمدار دزفول باتاسی به ائمه اطهار(ع) درتمام عرصه های انقلاب وجنگ تحمیلی یارویاور مسئولان ونظام مقدس جمهوری اسلامی بوده  وهستند رفع مشكلات این شهرستان باتوجه به گستردگی آن وتوسعه شهر های زیر مجموعه آن نیازمند همت وتلاش مضاعف مسئولان است تاباجدیت پیگیر امورات این شهرومردمان این دیار باشند دزفول ظرفیت های ناب وارزشمندی دارد كه باید به آنها بهاداد ،تا بارور شوند. دراین شهر بسیار بوده اند  كه همچون شمع سوخته تاروشنایی آن تعالی این شهرباشد ونمونه بارز آن سوختن شمع های رشادت وجوانمردی درطول هشت سال دفاع مقدس  است  كه از نور فروزان آنها چراغ تابناك دزفول تا ابد بر تارك ایران وجهان نورافشانی کند. وبه پاس این جانفشانی بكوشیم با درخشش چراغ برافراشته این شهر که از پرتو عطرآكین  و شمیم  شهیدان  است  ، برای اعتلا ی  شهر در همه جا طنین انداز شود  واگر دزفول  شهرنمونه است درتمام زمینه هانمونه باشد واین نیازمند همدلی ووحدت وهمراهی همه مسئولان این دیار است كه دزفول ، درهمه  احوال  وزمینه نمونه وبرای همه اعصار نیز آن را  نمونه بدارند.

طبقه بندی: معرفی شهر دزفول، 
ارسال توسط حمید صادق جولا
آرشیو مطالب
نظر سنجی
كدام نام برای سایت مناسب تر است؟لگوی سایت

شهر خمون دزفول

پیوند های روزانه
امکانات دیگر

شهر خمون دزفیل

شهر خمون دزفول